tel: 040/500 268
mail: info@interkast.hr

0.00Kn kn

Pokrovi

tondach_cserepek

Pokrovi su sastavne konstrukcijske cjeline svih građevina koji služe za zaštitu građevina od vremenskih prilika po vertikalnoj osi. Pokrovi se još nazivaju i „petom fasadom“ jer prema obliku, nagibu i materijalu, prema krovnoj konstrukciji i oblikovanju detalja predstavlja bitan oblikovni element objekta.
Osnovna podjela pokrova određuje se prema nagibu krovišta:
Pokrovi kosih krovova
Gornji završni element građevine koji zaštićuje građevinu odozgo od svih utjecaja a ujedno sudjeluje u arhitektonskom oblikovanju građevine.
Pokrovi ravnih krovova ili krovovi s neznatnim nagibom od 0,5% – 4%
Gornji završni element građevine bez nosive krovne konstrukcije čiji su slojevi jedan iznad drugog u vrlo blagom, neznatnom padu radi odvoda vode
Najbitniji faktor pri odabiru pokrova za svakog kupca jest vizualni izgled te materijal od kojeg je pokrov proizveden.

Prema tome, pokrove prema vrsti materijala dijelimo u dvije podskupine:
Pokrovi od prirodnih materijala
Pokrovi organskog podrijetla (slama i trska, pokrov drvom)
Pokrovi anorganskog podrijetla (ploče škriljevca..)
Pokrovi od umjetnih materijala
Limeni pokrov (ravne i valovite ploče)
Bitumenski pokrov
Stakleni pokrov (stakleni crijep, plexiglas)
Plastični pokrov (tvrdi PVC, armirani poliester)
Pokrovi od keramike – pečene gline (vučeni crijep, prešani crijep, kupa kanalica)
Pokrovi od vlakneno-cementnih ploča
Za samu izvedbu krovišta bitni i neizostavni dijelovi uz pokrov su krovne konstrukcije i krovna oprema kao i svi popratni materijali koji se koriste u izvedbi (spojni elementi, boje i lakovi, impregnacije).Krovna oprema je dio krovišta koji je najčešće „nevidljiv“, ali bez tih elemenata krov gubi svoju funkcionalnost. Sve što je ispod glavnog pokrova, a iznad termoizolacije koja se ugrađuje na konstuktivni dio krovišta, spada u kategoriju krovne opreme.

brodski pod

Drvena građa

Od drvene građe u našem proizvodnom programu...

isover_eko

Izolacije

Većina ljudi je čula za stiropor ili kamenu...

KORISNI LINKOVI

PARTNERI